Elokuvateatterin lumo ei katoa

Olen käynyt viime vuosina selvästi harvemmin elokuvissa kuin aiemmin – ehkä noin kymmenen kertaa vuodessa. Samaan aikaan elokuvissakäynti on Suomessa kuitenkin vilkastunut.

Uuden kyselytutkimuksen perusteella 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista 11 % käy katsomassa pitkän elokuvan elokuvateatterissa vähintään kerran kuukaudessa. 76 % suomalaisista puolestaan käy elokuvissa vähintään kerran vuodessa – vuonna 2013 vastaava lukema oli 66 %. Luvut löytyvät Suomen elokuvatuottajien keskusliiton tilaamasta kyselytutkimuksesta, johon vastasi 503 suomalaista.

Elokuvateatteri Kino Iiris, Lahti.
Elokuvateatteri Kino Iiris, Lahti.

Elokuvissa käymisen tärkeimmät motiivit liittyvät elokuvan esittämisen näyttävyyteen, eli isoon valkokankaaseen ja äänimaailmaan. Reilusti yli 80 % vastanneista elokuvissa käyvistä pitää edellä mainittuja asioita tärkeinä syinä sille, että käy katsomassa elokuvia elokuvateatterissa.

Kyselyn perusteella muista pitkien elokuvien jakelukanavista internet on lisännyt selvästi merkitystään viimeisen kahden vuoden aikana. Eniten internetin merkitys on kasvanut 15–24-vuotiaiden keskuudessa. Television maksuttomilta kanavilta ja dvd:ltä/blu-ray:lta katsotaan puolestaan vähemmän elokuvia kuin kaksi vuotta sitten.

Kotimaista elokuvaa pidetään kiinnostavana

Vastanneista 67 % pitää uutta kotimaista elokuvaa yleensä kiinnostavana. Uutta kotimaista elokuvaa pidetään hauskana ja laadukkaana, eikä sitä pidetä enää läheskään niin synkkänä kuin aikaisemmin. Myöskään ’pitkäveteinen’, ’ahdistava’ ja ’vaikeaselkoinen’ eivät kuvaa enää niin paljon uutta kotimaista elokuvaa verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin.

Parhaimpia elokuvateatterissa nähtyjä, viimeisen kahden vuoden aikana valmistuneita kotimaisia elokuvia ovat vastanneiden mielestä Mielensäpahoittaja, Luokkakokous ja 21 tapaa pilata avioliitto.

Lisätietoja:

Kommentoi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.